Legg denne siden til bokmerkene dine. Kartet vil bli fortløpende oppdatert. Siste oppdatering: 27. mai 2017.

Når sykkel-VM inntar Askøy vil det bli satt opp veisperringer en rekke steder på øyen.

Det betyr i praksis at mulighetene for å kjøre bil lørdag 16. september og søndag 17. september blir svært begrenset (se egen oversikt).

Samferdselssjef i Askøy kommune, Bjørn-Egil Olsen, har en klar oppfordring til dem som har tenkt å kjøre bil spesielt søndagen når selve rittet skal arrangeres.

– Her handler det om å komme seg på plass der man ønsker å stå tidlig og i god tid før sperringene settes opp. I tidsrommet når veiene er stengt er det lurest å ikke bevege seg ut på veinettet i det hele tatt slik jeg ser det. Det beste er å parkere bilen, sier han.

Ikke endelig

Han får støtte av politioverbetjent på Askøy, Kjell-Bjørn Heggøy.

– Det er klart at dette vil medføre et inngrep for Askøys befolkning. Derfor oppfordrer jeg folk om å planlegge godt den nevnte helgen. De vil ikke kunne bevege seg fritt rundt, sier han, og fortsetter:

– Sånn sett er vi litt heldig med at det er en søndag rittene skal arrangeres. Det er en fridag for de fleste og normalt sett mindre trafikk.

Bjørn-Egil Olsen opplyser at det internasjonale sykkelforbundet skal godkjenne opplegget rundt de planlagte veistengningene i slutten av mai.

– Det er først da vi vet endelig hvordan det blir, men det vil overraske meg stort om det blir noen særlige endringer fra det som er i dag, mener han.

Politiet får ekstra mannskaper

Lensmann på Askøy, Odd Dale, kan fortelle at politiet vil lage en felles plan for dagene VM foregår.

– Vi vil få tilført mannskaper fra andre steder i landet. Vaktholdet rundt om i VM-løypene vil til enhver tid bli dimensjonert etter hvor det er behov, sier han.

Kjell-Bjørn Heggøy legger til at det vil bli opprettet ganske mange politiposter i løypen.

– Vi kommer til å stå ved de mest kritiske kryssene, mens ved noen veier, deriblant utkjørsler og private veier vil sykkel-VM sine vakter ha ansvaret, sier han.

Heggøy er også opptatt av at askøyværingene stiller seg positive til arrangementet.

– Det er viktig at vi er positive til tross for alle de stengte veiene. Jeg håper sykkel-VM blir en fin markering og god reklame for Askøy. Vi har nå mulighet for å vise oss frem på en god måte.

Brannstasjonen blir innestengt

Sjef for Askøy Brann & Redning, Pål Hansen, forteller at det er jevnlige møter om beredskapen rundt arrangementet.

– Vi har gjort en del risikovurderinger i og med at det er helg. Dette gjelder for legetjenesten, pleie og omsorg, vann og avløp, i tillegg til brann, tjenester hvor vi i kommunen har døgndrift. Vi planlegger i forhold til arrangementet og at vi har tjenestene på et akseptabelt nivå. Det er noen løse tråder enda, men mye er på plass allerede.

Ettersom brannstasjonen ligger midt i VM-løypen kommer man til å ta grep rundt plasseringen av mannskaper og biler, ifølge Hansen.

– Vi kommer til å oppbemanne og være strategisk plassert i løypen slik at vi når vestsiden, østsiden og nordsiden på en best mulig måte.

Brannsjefen er klar på at man ikke ønsker å ødelegge rittet, men at man vil gripe inn hvis det er absolutt nødvendig.

– Rittet skal ikke gå på bekostning av liv og helse, sier han.

Han legger til at legetjenesten vil plassere seg nord på øyen i tillegg til dagens plassering.