Har mistet nesten alle spillerne i gutter 14-klassen