No vert det kanskje svarte trøyer i Ask og Erdal barnefotball også

I 2017 vart dei eldste fotballspelarane flytta frå Ask og Erdal til den nye samarbeidsklubben Østsiden Askøy FK. Neste veke skal dei bestemme om barnefotballen skal følge etter.

Jan Erik Mikkelsen leier prosjektgruppa som jobbar opp mot styra i dei tre fotballklubbane. Han trur ei samanslåing vil vere bra for alle.
  • Solveig Høegh-Krohn
Publisert:

Tysdag 11. januar skal det vere ekstraordinære årsmøte i Ask Fotball og Erdal IL. Dei skal då stemme over korvidt dei to klubbane skal fortsette med barnefotball. Tidlegare har ungdoms- og seniorlaga blitt overført til samarbeidslaget Østsiden Askøy FK som starta opp i 2017.

Jan Erik Mikkelsen, tidlegare styreleiar i Ask, leiar no prosjektgruppa som har jobba med å slå saman klubbane.

– Det første vi ønsker å gjere er å overføre den sportslege aktiviteten, altså fotballen i Ask og Erdal i 2022. Det vi kaller fase ein, seier Mikkelsen.

Medlemane bestemmer

Det er nemleg ikkje snakk om å legge ned dei to klubbane med det første.

– Dette årsmøtet skal ikkje stemme over nedlegging, seier han.

Han understrekar også at avgjerda skal vere medlemsstyrt. Det er ikkje han eller prosjektgruppa som bestemmer kva som skal skje med klubbane. Dei som har stemmerett i klubbane avgjer framtida.

Erdal IL og Ask Fotball forsvinn ikkje som klubbar med det første. - Dette årsmøtet skal ikkje stemme over nedlegging, seier Jan Erik Mikkelsen som leiar prosjektgruppa som jobbar med samanslåinga.

Samarbeider allereie

Mikkelsen seier det er fleire grunnar til at dei ønsker å flytte barnefotballen til samarbeidslaget Østsiden.

– Vi ser at det er mindre kull og fleire som vel vekk fotballen. Bygdene er kanskje for små, då er det naturleg at dei to bygdene samarbeider, seier Mikkelsen.

Laga samarbeider tidvis allereie. Når det har vore mangel på spelarar, har dei spelt i lag under namnet Ask/Erdal på kamp. Det har ikkje fotballkrinsen ønska at dei fortset med, fortel Mikkelsen.

Om vedtaket går igjennom på tysdag vil det i første omgang vere slutt på slike samarbeidslag. Då vil alle spelarane høyre til Østsiden.

Om dei då får nye drakter med det same er meir usikkert.

Enklare å administrere

Samanslåinga handlar også om at det skal bli enklare å administrere fotballen.

– Vi trur at moglegheitene økonomisk vert betre med ein storklubb istaden for fleire små. Det vil kanskje vere enklare overfor kommune å søke midlar, hente meir på grasrotandel og færre styre, seier han.

I tillegg trur Mikkelsen det vert enklare å skaffe seg samarbeidspartnarar i marknaden.

Erdal er også positive.

– I staden for tre styrer kan vi ha eitt og heller bruke ressursene på ungane og ungdommane, seier nestleiar i Erdal IL, Pål Hansen.

Både Hansen og Mikkelsen trur samanslåinga vil vere positivt for spelarane.

– Vi er opptekne av at barnemedlem i Ask og Erdal skal ha sterk tilhøyring til bygda si og at dei skal spele der dei bur. Personane vil vere dei same, spelarer og trenarar vert dei same folka. Det er viktig for oss å ufarliggjere dette, seier Mikkelsen.

Publisert:
  1. Fotball
  2. Barnefotball
  3. Lokalfotball

Les også

  1. Østsiden-Askøy har feid motstanderne av banen. Nå har denne gjengen tro på opprykk

Mest lest akkurat nå

  1. Dette popper opp over alt. To ulike aktører ønsker å etablere tilbudet på Askøy

  2. Vannledningsbruddet er utbedret

  3. Leiligheten i Erdal er akkurat solgt. Kjøper måtte ut med nesten fire millioner kroner.

  4. Det videre arbeidet med Kildn må være grundig og godt