No vert det kanskje svarte trøyer i Ask og Erdal barnefotball også