Rune Sulen går inn i stillingen som sportslig leder etter å ha fungert midlertidig i rollen de siste månedene.

Sulen overtar dermed jobben til Patrick Hansson som var sportslig leder i Askøy Fotball det første halvannet året etter at klubben startet opp.

– Det som trigger meg er at klubben er stor og i god utvikling. Jeg synes Askøy Fotball drives på en god måte. Det er masse spillere og store kull i årsklassene, sier han til Askøyværingen.

Sulen kom til Askøy Fotball i januar i år, og er i dag assisterende trener for senior herrer, spillerutvikler for damer/jenter, og jobber med FFO i klubben.

Han kommer til å fortsette som assistent på A-laget, men vil ha færre av de andre rollene fremover, ifølge Askøy Fotball sin pressemelding.

Alder ingen hindring

Det er en skolert mann Askøy Fotball nå får inn. Sulen har over 20 års erfaring innen treneryrket, både som trener og spillerutvikler. Han har Uefa B lisens, og han er utdannet trenerveileder.

Han er opptatt av at man som spiller skal få lov til å bli god i en breddeklubb som Askøy Fotball. Samtidig ønsker han å gi et godt tilbud til alle, uansett nivå.

– Jeg ønsker ikke at vi mister spillerne i for tidlig alder. Når du blir 13–14 år blir de beste hentet til Brann. Det er viktig at vi klarer å gi et godt tilbud på Askøy slik at de blir værende her i stedet, sier han.

Rune Sulen har store ambisjoner for Askøy Fotball, og mener det er en klubb i god utvikling. Foto: Jan Erik Storebø

Han mener ikke alder bør være en hindring for å spille på klubbens A-lag. Noen av dem som har spilt der i år er nettopp fylt 17 år. Spillere som er enda yngre har dessuten trent med seniorene.

– Er du god nok, er du også gammel nok, sier han.

Sulen legger til at han ønsker å bidra til å utvikle klubben videre på mange områder, men mener at klubben er på et bra sted.

– Det jobbes godt i både gutte- og jentefotball i Askøy Fotball, og vi har mye aktivitet med FFO og akademi. Den siste tiden er vi blitt mer bevisst på å ta tak i barnefotballen. I arbeidet bruker vi veilederne våre aktivt for å følge opp trenerne. Det er viktig at de har noen å sko seg på, sier han.

Fornøyd styreleder

Styreleder Odd Medhus er godt fornøyd med ansettelsen.

– Vi i Askøy Fotball er utrolige glade for at Rune takket ja til denne stillingen, sier styreleder Odd Medhus.

– Rune er en perfekt match i forhold til det Askøy Fotball står for. Han er opptatt av at alle skal føle mestring, gutter og jenter skal ha samme tilbudet, og han har bred erfaring med seniorfotball. I de få ukene han har fungert som midlertidig sportslig leder har vi sett at han er svært kompetent og kommer til å løfte det sportslige tilbudet i klubben, fortsetter styrelederen.

Sulen starter formelt i jobben 1. januar 2024. Det betyr at han fortsetter med dagens avtale ut året.