Flytter startskuddet med flere måneder: – Gjør det for å trekke til oss flere