Målvakta er 46 år. Forsvarsspelaren er 17. Alle må til når Nordsiden for første gong stiller kvinnelag