Leia 4–0 då det stod att 15 minutt. Så skjedde det utrulege