Opplever at flere mister lappen som følge av nytt system