Analyserte blåskjell for å sjekke forurensing i etterkant av fregatt-forliset

  • HI-forsker Vivian Husa på feltarbeid ved Hanøytangen for å samle inn skjell til olje-analysene. FOTO: Stine Hommedal/HI