Foreldrene er svært fornøyde med barnehagene på Askøy