Drømmer du om å gå på skøyter? På Askøy sjekker brannvesenet om vannene er trygge nok. Foreløpig gjelder det ikke noen av vannene.

– Vi har vært ute og målt i dag. Møllevannet på Erdal nærmer seg veldig, og et par vann til begynner å nærme seg trygge, sier Stig Juvik, leder for beredskap i Askøy brann og redning.

– Noen av vannene kan bli åpnet i løpet av uken, legger han til.

Juvik understreker at ingen må bevege seg utpå noen vann før isen er «åpnet» av brannvesenet. Han har følgende beskjed til alle voksne:

– Ser du et barn på isen, få barnet vekk med en gang!

15 centimeter = trygt

Brannvesenets krav til trygg is er 15 centimeter stålis på nitti prosent av vannet.

De måler midt ute på vannene, langs kanten og spesielt ved inn- og utløp av bekker.

– Selv om det er råk mot bekkene, bruker vi brake eller garn. De fryser vi fast i isen. Utenfor disse sonene er det ikke trygt, forklarer han.

Fotballbanen på Erdal barneskole er under forvandling til skøytebane. Foto: Jan Erik Storebø

Kunstis på Erdal

Brannvesenet jobber i disse dager med å lage en kunstisbane på Erdal barneskole, men å forvandle en liten fotballbane til skøytebane var litt mer arbeidskrevende enn de hadde regnet med.

– Vi håper å kunne åpne den enten tirsdag eller onsdag, sier Juvik.

– Vi valgte stedet fordi det er flombelysning og gode parkeringsmuligheter på kveldstid.

Les mer om trygg ferdsel på isen på Varsom.no.