Her er det gjennomkjøring forbudt – men bare den ene vegen