Både Askøyværingen og ordfører Yngve Fosse (H) har fått meldinger fra pendlere som ikke har kommet med båten fra byen til Askøy på grunn av stor pågang om ettermiddagen.

– Det er ikke bra om folk blir stående igjen på kaien. Vi har allerede store utfordringer med køer til Askøy i ettermiddagsrushet, og jeg er redd flere vil ta bilen hvis det tar lang tid med båten, sier Fosse.

Spesielt tirsdag denne uken skal det ha vært utfordringer med at passasjerer ikke kom med båten fra Strandkaien.

Lange køer til Askøy

Som Askøyværingen meldte i starten av januar er det rekordmange biler på veiene. Mange jobbendlere er frustrert over at de har fått mye lengre reisetid i rushet som følge av arbeid med det nye Sotrasambandet ved Storavatnet, og stengingen av Godviksvingene.

Ordføreren sier at han har hatt møte med Statens vegvesen om de lange køene til Askøy

– I første omgang handler det om å finne tiltak som kan hjelpe på de lange køene til og fra Askøy. Jeg har også hatt møte med fylkesdirektør og fylkesordfører. De forstår problemene og skal nå se på om de kan finne noen løsninger. Vi har en pågående dialog, sier Fosse.

Forsinkelser og mange passasjerer

Øyvind Strømmen, pressekontakt i Skyss, sier at de ikke har sett noe større problem med gjenstående passasjerer den siste tiden, men at det har vært en del forsinkelser i sambandet.

– Tirsdag var båten så forsinket at de måtte stoppe lastingen fordi det var tilsig av passasjerer til kaien etter oppsatt avgangstid, sier han.

Ifølge Strømmen henger forsinkelsene sammen med høyt passasjertall og redusert fartsgrense i Vågen. I tillegg er reservebåten Vingtor satt inn på ruten, hvor det trengs litt lengre tid til av- og påstigning.

– Hovedfartøyet Ekspressen er planlagt tilbake i ruten senest førstkommende mandag. Vi regner da med at trafikkavviklingen igjen vil gå som normalt, sier Strømmen.

Han legger til at det foreløpig ikke er aktuelt å øke rutetilbudet med båt, da det vil kreve tilrettelegging og ha vesentlige driftskostnader.

Tall fra Skyss viser en sterk økning i båtreisende i fjor. Askøyruta hadde 657.000 påstigninger i 2023, mot 588.000 i 2022.

Hovedfartøyet Ekspressen er planlagt tilbake i ruten mellom Kleppestø og Strandkaien i neste uke. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)