Arbeider falt fra stillas på Hanøytangen - skal ha vært fra lav høyde