Beskylder kommunen for ulovlig anskaffelse

En nylig inngått leieavtale har fått Askøylisten til å reagere.

– Offentlig innkjøp skal lyses ut for åpen konkurranse. Når det ikke skjer, uthules mulighetene for næringsaktørene til å vinne denne typen kontrakter, sier Bård Espelid (Askøylisten). Foto: Christine Fagerbakke (arkiv)

  • Anne Jo Lexander

– Vi ønsker å finne ut hvor grensen går for hva som er brudd på anskaffelsesregelverket. Denne saken blir en prøveklut, sier Bård Espelid.

– Selv om det står en setning i kontrakten om at utleier i første omgang bærer disse kostnadene, så står det videre at disse skal belastes leier. Da fremstår dette som en omgåelse av regelverket, sier Malin Arve ved NHH.

Les hele saken med abonnement