Beskylder kommunen for ulovlig innkjøp til 650.000 kroner