Nesten ingen penger til ny asfalt på fylkesveiene på Askøy. På dette veistrekket har veien slått sprekker