Assisterende kommunedirektør i Askøy kommune, Rune Lid, hadde høyest inntekt av byråkratene i 2022. Med en inntekt på mer enn 2,2 millioner kroner tjente han betydelig mer enn kommunedirektør Eystein Venneslan. Sistnevnte har i flere år vært på inntektstoppen blant byråkratene i kommunen.

Det går frem av skattelistene for 2022, som ble offentliggjort onsdag morgen.

Lønnen fra Askøy er godt under halvparten av min inntekt i 2022

Har fått etterlønn fra Øygarden

Rune Lid startet i den nye jobben i Askøy kommune 10. januar 2022. Det var omkring åtte måneder etter at han sluttet på dagen som rådmann i Øygarden. Det skjedde etter uenighet med politisk ledelse i nabokommunen.

Vestnytt opplyste den gangen at Lid skulle ha seks måneder ferie og avspasering, og at han ville få 1,5 år med lønnet permisjon.

Lid forteller til Askøyværingen at årsaken til den gode inntekten er avtalen som ble gjort i Øygarden.

– Det er klart at det er en ekstraordinær høy lønn for meg. Det er etterslep i forhold til at jeg tidligere var rådmann i Øygarden. Lønnen fra Askøy er godt under halvparten av min inntekt i 2022. Det er viktig at folk ikke tror det er dette jeg har i lønn i Askøy kommune. Lønnen er all time high for meg. Jeg kommer ikke der igjen som byråkrat, sier han.

Høy formue

Utenom Lid hadde flere av byråkratene på listen gode inntekter i 2022. Øverst av disse er Eystein Venneslan, men også kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg hadde høy inntekt.

Ingen av byråkratene er i nærheten av Venneslan sin formue på nærmere 18 millioner kroner. Nærmest er plan og bygningssjef Knut Natlandsmyr som hadde en formue på omkring 3,9 millioner kroner i 2022.

Natlandsmyr har vært ansatt i kommunen i 35 år, og har vært leder for plan og bygg i mer enn ti år. Natlandsmyr tjente rett i underkant av en million kroner i 2022.