Siste innlegg

Tom-Stian Karlsen

Kommunestyret er ferdig!

Kommunestyret har jobbet seg gjennom kveldens politiske saker og meldinger. Ordfører Yngve Fosse (H) takket representantene for møtet.

– Jeg ønsker alle en god kveld og god tur hjem, avsluttet ordføreren.

Vi takker for følget i vårt direktestudio og ønsker alle en riktig fin kveld videre.

Tom-Stian Karlsen

Gir 75.000 kroner til Alternativ jul

På tampen av kommunestyremøtet kom politikerne med en gladmelding til frivillige som ønsker å hjelpe innbyggere på Askøy.

Stig Abrahamsen (Frp) fremmet et forslag om å tildele 75.000 kroner til Alternativ Jul og til matkasser. Dette finansieres ved bruk av kommunenes disposisjonsfond. Forslaget ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Askøy kommune har flere tjenester og tiltak, som bidrar ekstra i forbindelse med jul. Dette er direkte rettet inn mot innbyggere med behov for økonomisk støtte og andre hjelpetjenester.

I tillegg har kommunen flere frivillige lag og organisasjoner som gjør en ekstra innsats overfor innbyggere som er i en vanskelig livssituasjon.

– Askøy kommune berømmer innsatsen fra frivillige organisasjoner og næringsliv, står det i sakspapirene.

Tom-Stian Karlsen

Ferdig med valgsakene

Kommunestyret har gjort unna kveldens valgsaker.

Det er vedtatt at Merete Stamneshagen blir kommunens representant i Askøy kirkelige fellesråd. Thomas Remme er valgt som vararepresentant.

Kristin Noreng-Fjellheim er valgt som kommunens representant til Stiftinga Kystkultur no! Åge Rosnes er vararepresentant.

Tom-Stian Karlsen

Hæggernæs og Larsen valgt inn i Museum Vest

Kommunestyret har enstemmig vedtatt at Kurt Hæggernæs (Pp) blir representant i styret i Museum Vest. Frode Larsen (Sp) er enstemmig valgt som vararepresentant.

Museum Vest fungerer som et regionmuseum for kommunene Austevoll, Øygarden, Askøy og på noen felt også for Bergen.

Museum Vest er et temamuseum der den faglige profilen er en sammenfatning av de ulike avdelingenes spesialfelt:

  • Fiskeri og havbruk, fiskeforedling og fiskehandel. Herunder hanseatenes historie.

  • Krig og okkupasjon, forsvar og menneskerettigheter.

  • Kystkultur med særlig fokus på et energiperspektiv.

Tom-Stian Karlsen

Valgt inn i Konfliktrådet

Kommunestyret er i gang med å velge representanter til en rekke råd og utvalg de neste fire årene.

Kommunestyret valgte torsdag Helge Utkilen (SV) som representant og Trond Soltvedt (Frp) som vararepresentant til å sitte i utvalget som oppnevner meglere i konfliktrådet.

Konfliktrådet i Norge ble statlig i januar 2014.

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget skal hver kommune utpeke kommunens representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet, som i samarbeid med politiet og konfliktrådsleder skal oppnevne meglere for den aktuelle kommunen.

Tom-Stian Karlsen

Nå blir det dyrere å få tømt bosset

Kommunestyret vedtok torsdag renovasjonsgebyret for neste år.

Det innebærer at prisen per bolig vil øke med 126 kroner fra 2.526 kroner i 2023 til 2.652 kroner i 2024.

Det settes et kommunalt påslaget på 25 kroner som gjelder inndekking av kostnader til opprydding av bossdeponi i Kollevåg, kalt «Prosjekt Kollevåg 2».

Det kommunale påslaget går i sin helhet til å betjene finansieringen av dette prosjektet

I vedtaket står det videre at formannskapet på Askøy ber om et notat som belyser historikk knyttet til «Prosjekt Kollevåg 2».

Tom-Stian Karlsen

– Saken har vært en uheldig belastning for de berørte

Etter en lengre diskusjon rundt kommunens håndtering av utfordringene ved Fromreide Vannverk har politikerne enstemmig landet et vedtak i saken.

Benjamin Jakobsen (Ap) sitt forslag fikk full støtte i kommunestyret.

Dette ble vedtatt:

I den juridiske gjennomgangen fra Deloitte konkluderes det med at kommunen har handlet i tråd med gjeldende regelverk i saken om Fromreide Vassverk SA. Det er lite som tyder på at ytterligere undersøkelser vil føre til en annen konklusjon.

Selv om Askøy kommune har handlet i tråd med regelverket, har denne saken vært en uheldig belastning for de berørte på Fromreide.

Kommunestyret ber derfor om at saken oversendes UTM og Formannskapet for å gjøre en skjønnsmessig vurdering på om kommunen sin praksis i denne saken har vært rimelig, og om det er nødvendig å gjøre en prinsipiell avklaring på tilsvarende fremtidige saker.

Tom-Stian Karlsen

Rapport konkluderer med at kommunen ikke brøt regelverket

Deloitte har gjort ferdig sin rapport om juridisk vurdering av kommunens myndighetsutøvelse og hjemmel i saken om Fromreide Vannverk.

Formålet har vært å undersøke om kommunen har utøvd myndighetsutøvelse på korrekt måte, og om det var grunnlag for å ilegge abonnentene ved vannverket tilknytningsavgift og årsavgift.

Deloitte konkluderer slik:

1. Askøy kommune hadde hjemmel til å ilegge abonnentene ved Fromreide vassverk tilknytningsgebyr.

2. Askøy kommune hadde hjemmel til å ilegge abonnentene ved Fromreide årsgebyr fra det tidspunktet de ble abonnenter, det vil si 1.3.2022

3. Askøy kommune har fastsatt et omfang på avgiftene ovenfor Fromreide vassverk SA abonnenter som ikke er urimelig i henhold til kommunens forskrift.

Les mer om utfordringene som har vært ved Fromreide vannverk i saken under.

Tom-Stian Karlsen

Musikalsk start på møtet

Hedda Thorsen fremførte et musikalsk stykke på saksofon for kommunestyret. Foto: Tom-Stian Karlsen

Det ble en brå overgang fra demonstrasjon til vakker musikk i torsdagens kommunestyremøte.

Hedda Thorsen fra Askøy kulturskole innledet møtet med å spille saksofon for kommunestyret. Hun spiller blant annet i Erdal skoles musikkorps, Erdal janitsjar og Strusshamn musikkforening.

Thorsen fikk full applaus fra kommunestyret, og gave fra ordføreren, som takk for det musikalske innslaget.

Tom-Stian Karlsen

Kommunestyret er i gang - litt forsinket

KFU-leder Morten-Christian Bernson talte til kommunestyret torsdag ettermiddag. Foto: Tom-Stian Karlsen

På grunn av demonstrasjonen utenfor rådhuset ble torsdagens kommunestyremøte litt forsinket.

– Det er viktig å ta dette engasjementet på alvor, sier ordfører Yngve Fosse (H).

Morten-Christian Bernson, nyvalgt leder for det kommunale foreldreutvalget (KFU) ble invitert inn i kommunestyresalen for å orientere politikerne om det store behovet for mer ressurser til askøyskolen.

– Det kan ikke være slik at penger til lovpålagte oppgaver i skolen skal stå på kommunedirektørens ønskeliste. Nå må politikerne ta ansvar, sier Bernson.

Tom-Stian Karlsen

Demonstranter har samlet seg foran rådhuset

Foto: Tom-Stian Karlsen

Torsdag ettermiddag har mange foreldre og barn samlet seg foran rådhustrappen før kommunestyret starter klokken 17.15.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er et stort behov for mer ressurser for å løse utfordringen i askøyskolen. Som Askøyværingen tidligere har omtalt bruker Askøy 23 millioner kroner mindre på skole enn sammenliknbare kommuner.

– Skolene på Askøy skriker etter mer ressurser. Nå skal vi gi klar beskjed til politikerne om at dette ikke går lenger, uttalte Morten-Christian Bernson, nyvalgt leder for det kommunale foreldreutvalget (KFU) i forkant av møtet.

Tom-Stian Karlsen

Velkommen til vårt direktestudio!

Torsdag samles politikerne i kommunestyret til møte på rådhuset på Kleppestø.

Møtet starter klokken 17.15 og er planlagt frem til 22.

Politikerne skal blant annet behandle en juridisk vurdering av om Askøy kommune har utøvd myndighetsutøvelse på korrekt måte i forbindelse med saken om Fromreide Vannverk.

I tillegg skal kommunestyret vedta renovasjonsgebyret for neste år, samt velge representanter til en rekke råd og utvalg.

Her kan du se oversikt over alle sakene som skal behandles i kommunestyret.

Vi følger kommunestyremøtet utover kvelden, og gir deg høydepunktene her i vårt direktestudio.

Det er varslet en større demonstrasjon om situasjonen i askøyskolene før møtet starter. Les mer om det i saken under.