Snart må du inn til byn for å gjøre opp tvistesaken