I januar møtte Østerbø Transport & Maskin og grunneier Audun Zitzelau Aasebø i Hordaland tingrett. Der stod mange millioner på spill etter konflikten som oppstod om massedeponiet på Åsebø.

Advokat Rasmus André Svor, som har representert Audun Zitzelau Aasebø, argumenterte for at Aasebø skulle frifinnes for alle krav og at Østerbø Transport & Maskin AS skulle dømmes til å betale hans sakskostnader. Slik gikk det.

Entreprenøren må betale erstatning til Aasebø på 2,6 millioner kroner. I tillegg må selskapet betale saksomkostnader på 1,1 millioner kroner.

– Vi er meget skuffet over avgjørelsen, og tar det til etterretning. Vi må lese gjennom dommen og komme tilbake til om vi skal anke eller ikke, sier Eivind Østerbø, daglig leder i Østerbø Transport & Maskin.

Store deler av erstatningen Aasebø får handler om opprydningsarbeidet som måtte til for å ta i bruk tomten ved salg. Han får to millioner kroner for tap som følger av behovet for opprydding etter den kontraktsstridige virksomheten, fremkommer det i dommen.

Grunneier Audun Zitzelau Aasebø ønsker ikke å kommentere saken utover det som fremkommer i dommen.

Hevet avtalen

Som tidligere omtalt har entreprenøren Østerbø Transport & Maskin AS saksøkt Aasebø for å ha nektet å betale millionbeløp for utført arbeid i forbindelse med massedeponiet i Hauglandadalen i Åsebøskogen.

Aasebø har i sin rapport til retten hevdet at det var lite progresjon i utviklingen av prosjektet etter mars 2017, og varslet derfor heving av avtalen 11.juni 2018. Avtalen ble deretter hevet 13. september samme år.

Østerbø på sin side mente at det ikke var grunnlag for å avslutte samarbeidet.

Det markerte området på kartet viser tomten som Aasebø solgte for 20 millioner kroner i Hauglandsdalen. Foto: Kartskisse: Askøy kommune

Tilbake i oktober 2017 gikk kommunen inn og stoppet driften på området. Aasebø har forklart i rapporten at det var på grunn av at det ble kjørt inn og deponert ulovlige forurensede masser på deponiområdet.

Tomten på 50 mål solgte Aasebø for 20 millioner kroner til Askøy Dekkelegging og Sartor & Drange AS i 2021.