Oppretter etterforskning etter trafikkuhellet på Tveit