Ungdommer tatt for vold mot offentlig tjenestemann