– Fremover blir det skogrydding. Vi begynner litt forsiktig de første ukene for å gjøre plass til maskinene. Men om om et par uker vil det være mye mer aktivitet her, sier Rune Grimstad.

Han er prosjektleder i Sartor og Drange, og sier at oppstarten var mandag denne uken. Frem mot sommeren vil aktiviteten stort sett bestå i å rydde skog og til å rive hus og bygninger. Totalt skal 14 bygninger rives i forbindelse med prosjektet.

Det skal også bygges anleggsveier som blant annet skal brukes til å kjøre masser av stein og jord vekk fra området. Massene fraktes til Sartor og Drange sitt deponi på Åsebø.

Anleggsleder i Sartor og Drange, Tore Kvingedal, forteller at mye av skogryddingen i oppstarten er i nærheten av Kråvik, men også rundt Horsøykrysset.

– Vi jobber oss sakte inn i terrenget fra både sør og nord, sier han.

Omkjøring via Steinrusten

Det er først etter sommeren at aktiviteten trappes betydelig opp, og på det meste vil det bli 60 arbeidere på prosjektet.

Til høsten starter betongarbeidet på broen som skal gå over Pollelva. Dette er største broen i prosjektet, og vil bli på omlag 100 meter.

Det skal også bygges broer ved Kråvik, Hilleren og Berget de kommende årene.

To av de nye broene (Pollelva og Berget bro) ligger på det strekket som er ny fylkesveg i urørt terreng, mellom Lavik og Berget. De to siste er kryssende broer over ny fylkesveg som skal ivareta tilkomst til Kråvik og Hilleren.

Synnøve Jakobsen i Askøypakken anslår at cirka halvparten av veibyggingen vil bli i nytt terreng.

Blant annet skal det sprenges vekk fjell ved Laviksvingene, og langs området fra Berget og videre mot broen på Haugland.

Målet er å forstyrre trafikantene minst mulig, men som man ofte sier vil det bli verre før det blir bedre.

Ved innkjørsel til Erdalsveien vil krysset bli utbedret. Veien som går her vil ikke bli en del av den nye fylkesveien. I byggeperioden vil omkjøring via Steinrusten bli brukt i perioder. Foto: Jan Erik Storebø

Grimstad og Kvingedal trekker frem omkjøring via Steinrusten som en mulighet de vil benytte seg av i perioder.

– Det vil ikke bli langvarige stenginger. Målet er også at det skal være to kjørebaner forbi plassene vi arbeider, sier de.

Ferdig høsten 2025

Når veiarbeidene står ferdig vil det være sammenhengende fortau med gang- og sykkelvei over et strekke på omkring fire kilometer.

Det er forventet at byggetiden vil bli omkring tre og og et halvt år. Det betyr at prosjektet skal stå ferdig vinteren 2025.

– Vi kan forskuttere med å si at det blir veldig bra når det blir ferdig, sier Grimstad.