Slik kan elevene teste seg selv for å unngå karantene

Testingen gjør at det blir mindre fravær på skole og fritidsaktiviteter.

Hurtigtestene som nå blir brukt på skolene, er ikke like treffsikre som PCR-testene man får utført på teststasjonen. Men hurtigtestene er regnet som bra nok til at man kan oppdage store, lokale smitteutbrudd.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

Frem til nylig har skoleelever måtte gå i karantene dersom det ble oppdaget koronasmitte i klassen. Slik er det ikke lenger. Nå kan barn i barnehage og skoleelever ta test heller enn å gå i karantene. Er testen negativ, slipper de å holde seg hjemme.

Dette gjør det enklere for dem som har vært nærkontakt til en smittet å kunne gå i barnehage eller på skole, og delta i fritidsaktiviteter, så lenge de har negativ test og er friske og symptomfrie.

Askøy kommune har kommet med en veiledningsfilm om hvordan barn og unge kan teste seg selv:

Kommunen har også laget veiledning for hvordan test for karantene skal praktiserer i ulike aldersgrupper:

For barnehagene, førsteklasse og andreklasse

 • Når barn i barnehage og i første og andre trinn blir nærkontakt til bekreftet smittet person, vil foresatte få beskjed fra barnehagen eller skolen om dette. Barna som er symptomfrie kan fortsatt være i skolen og barnehagen. De vil bli satt opp til en test på dag tre til fem etter kontakten.
 • Foresatte vil få informasjon om klokkeslett for drop-in hurtigtest for barna i testteltet. All informasjon kommer via barnehagen eller skolen på Vigilo/SMS.
 • Hurtigtest gjennomføres i testteltet ved Helsetunet. De kan gå i barnehagen eller på skolen mens de venter på test, så sant de er symptomfrie. Barn som utvikler symptomer skal holdes hjemme og det skal bestilles pcr-test (ikke hurtigtest) på kommunens hjemmeside eller på koronatelefonen.
Les også

«Det er greit at vi barn tåler å få korona, men det betyr ikke akkurat at vi har lyst på det»

For elever i tredje til syvende trinn

 • Elever som er nærkontakt til en med påvist smitte skal testes på dag tre til fem etter kontakt. Testen er en hurtigtest i fremre nese, og dette skjer på skolen. Skolen informerer foresatt på Vigilo/SMS om dette.
 • Testteam kommer til skolen og tester elever i de aktuelle klassene. Det er testteamet som tar begge testene, og foresatte blir kontaktet på telefon om testen er positiv. Barnet må da straks hentes av foresatte, eller kan gå hjem alene om dette er avklart med foresatt. Barnet vil bli ivaretatt, og personvern vil bli ivaretatt.
 • Ved flere smittetilfeller i klassen, blir det ytterligere testing.
 • Barna kan gå på skolen mens de venter på test, så sant de er symptomfrie. Barn som utvikler symptomer skal holdes hjemme og det skal bestilles pcr test (ikke hurtigtest) på kommunens nettside eller via koronatelefonen.
Les også

Tilbyr vaksine til barn

For ungdomsskoleelevene

 • Et testteam kommer til skolen og gjennomfører test første gang. Det gis samtidig opplæring slik at elevene kan teste seg selv videre med hurtigtester.
 • Elevene skal testes så raskt som mulig, i tillegg til dag tre og fem etter kontakt med den smittede. Elevene på ungdomsskolen tester seg selv på skolen etter opplæring er gitt (som vist i videoen lenger oppe i saken). Ansatte på skolen leser av testsvarene og melder disse til koronateamet.
 • Det er ingen karantene så lenge testen er negativ og barnet/ungdommen er friskt og symptomfri.

For videregående-elevene

 • Her er det selvtest på skolen (hurtigtest).
 • På samme måte som for yngre aldersgrupper kan elevene være på skolen så sant de ikke utvikler symptomer eller testene viser at de har korona.
Les også

Forstår ikke hvorfor folk ikke møter opp til vaksinetimen

Samtykke fra foreldre

 • Dersom foreldre ikke samtykker til at barnet kan testes på skolen, må barna i ordinær karantene på 10 dager fra siste eksponeringstidspunkt.
 • Skolen sender ut samtykkeskjema til alle elever på forhånd. Samtykke gjelder for hele skoleåret. Ved tilbaketrekking av samtykket, må foresatte gi informasjon til skolen.
 • Elever som testes av koronateamet på skolen eller i testteltet får svar på testen gjennom Helse Norge.
 • Selvtest blir ikke registrert i Helse Norge.

Test for karantene er nå innført som normalen blant barn og unge i hele Norge. Enkelte kommuner har likevel satt ordningen på vent, fordi de sliter med høye smittetall og sprengt kapasitet i testsystemet. I Bergen kommune er det enkelte skoler som ennå ikke har innført test for karantene.

Publisert: