Endeleg blir det nytt kunstgras her. Men det er forvirring om pengane