Lei av at turgåere parkerer her før de går til Kolbeinsvarden