Du vet at det er glatt når strøbilen havner i grøfta