Høyteknologi fra Horsøy skal senkes til 900 meters dyp