Tom Inge ville ikke se at Sjøhuset forfalt. Nå har bygget fått nytt liv