Kostnadene må ned – her er endringene Vegvesenet vil gjøre mellom Lavik og Haugland