Kommunen skal gjennomgå nye regler for støttekontakter