Startet apoteket for seks år siden, i fjor tok hun ut stort utbytte