Styret i Bir har vedtatt å øke prisen på lovpålagt renovasjon med 5 prosent til neste år. Prisen per bolig vil dermed øke med 126 kroner fra 2.526 kroner i 2023 til 2.652 kroner i 2024.

Prisen for bruk av gjenvinningstasjon holdes på samme nivå som i år.

Formannskapet på Askøy gikk tirsdag inn for å støtte gebyrøkningen. Renovasjonsgebyret skal endelig avgjøres av kommunestyret før det trer i kraft.

– Saken kommer til kommunestyret på torsdag. Det er lite trolig at det blir noen endringer på innstillingen fra formannskapet, sier ordfører Yngve Fosse (H).

Spar penger på mindre avfall

Det som derimot kan påvirke renovasjonsgebyret ditt, er rett og slett å kaste mindre avfall.

Ifølge Bir er mindre avfall oppnåelig dersom du passer på at forbruket i en husholdning ikke fører til mye restavfall, samtidig som du benytter deg av alle kildesorteringstilbud.

Klarer du å reduserer antall tømminger betaler du mindre sammenlignet med dem som betaler makspris på grunn av mye restavfall, og dermed tømming av restavfallsspannet hver uke.