Byneset-planer møter motstand: Hytter må rives og trafikken vil øke