Når den nye idrettshallen står klar, ønsker skolen å opprette ny studielinje