Har større tillit til politiet no enn i fjor

  • 79 prosent av dei spurte innbyggarane svarar no at dei har svært eller ganske stor tillit til politiet. FOTO: Magnus Buseth Danielsen