Strengt smittevern på yrkesmessen. Kun elever og utstillere får delta