Kommunen slaktes i knusende meningsmåling: – Ikke overraskende

– Herfra kan det bare gå oppover, sier rådmann Eystein Venneslan.

Kun to prosent svarer at de er fornøyde med vann og avløp i kommunen. Bildet er fra en pressekonferanse på rådhuset 7. juni, like etter smitteutbruddet fra Kleppe vannverk ble kjent. Fra venstre: Rådmann Eystein Venneslan, ordfører Terje Mathiassen og VA-sjef Anton Bøe i Askøy kommune.
Publisert:
Denne artikkelen er over fire år gammel

Ikke overraskende er Askøys befolkning svært misfornøyde med Askøy kommunes evne til å levere rent drikkevann, viser en fersk meningsmåling. Bare én prosent av innbyggerne er fornøyde med kommunens oppfølging etter smittebruddet. Kun to prosent svarer at de er fornøyde med vann og avløp i kommunen.

«På en skala fra 1 til 10, der 1 betyr svært dårlig og 10 svært godt – hvilket inntrykk har du av Askøy kommunes evne til å levere rent drikkevann til kommunens innbyggere?»

Dette er et av spørsmålene i en meningsmåling utført av Respons Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Svarene er dyster lesning for kommunen.

80 prosent er misfornøyd

Godt over 80 prosent av de spurte gir karakterene fra 1 til 5, og plasserer Askøy kommune på den nedre del av tilfredshetsskalaen. Kun 15 prosent gir karakterene fra 6 til 10. Hele 37 prosent av de spurte svarte med å gi den laveste karakteren: 1 - Svært dårlig. Kun 3 prosent gir toppkarakteren 10.

– Herfra kan det bare gå oppover, sier rådmann Eystein Venneslan.

Lavest gjennomsnittskarakter er gitt av innbyggere i Kleppestø-området, og det området som er dekket av Kleppe vannverk. Ifølge meningsmålingen er kvinner mer kritiske enn menn, og de under 60 år er mer kritiske enn de over 60 år.

– For at vi skal kunne styrke innbyggernes tillit til kommunen, må vi ha måltall på hvordan det står til i dag. Det er ikke overraskende at innbyggerne i kommunen gir oss dårlig score, sier rådmannen.

Les også

De som bor nærmest høydebassenget ble først syke og hardest rammet

Scorer dårlig generelt

Men det er ikke bare når det gjelder vann at kommunen scorer dårlig. På spørsmål om hvordan kommunen generelt håndterer sine tjenester overfor innbyggerne, viser målingen at askøyværingene er lite fornøyde.

Hele 60 prosent av de spurte plasserer Askøy kommune på den nedre del av skalaen når det gjelder kommunens håndtering av kommunale tjenester. 37 prosent av de spurte gir karakterene fra 6 til 10, og plasserer Askøy kommune på den øvre del skalaen.

Det er i gjennomsnitt områdene Kleppestø og Follese/Hetlevik som gir de dårligste karakterer til Askøy kommune.

Les også

Sprekker i høydebassenget kan skyldes jordskjelv

Skal ha flere målinger

Nesten 40 prosent av de spurte mener det ikke er noen spesielle tjenester de er fornøyde med i Askøy kommune. Nesten 20 prosent er usikre på hva de skal svare på dette spørsmålet.

Av de tjenestene som nevnes, er det skole og helse- og sosialtjenester som askøyværingene oftest er fornøyde med. I alt 10 prosent av de spurte nevner disse tjenesteområdene. Videre nevner 7 prosent barnehager og 5 prosent renovasjon og boss, som tjenester de er spesielt fornøyde med.

Askøy kommune planlegger å gjennomføre flere tilsvarende målinger i tiden som kommer.

– Vi er opptatt av å forbedre vannleveransene og samtidig bygge opp igjen den tilliten vi har mistet. Ved å måle denne tilliten på en så objektiv måte som mulig, kan vi følge med på utviklingen over tid når vi gjennomfører nye målinger, sier Dag Folkestad, kommunikasjonssjef i Askøy kommune.

Publisert: