Denne boligen ble solgt for nesten syv millioner kroner: – Boligmarkedet er velfungerende