Det er penger fra regjeringen som nå finner veien til barneidretten på Askøy.

– Nå er det flere familier enn før som sliter med å betale kontingent og utstyr. Vi vil at flest mulig skal få mulighet til å oppleve både mestring, helse og tilhørighet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner på landsbasis. Av disse går 234.000 kroner til Askøy. Pengene skal fordeles via idrettsrådet.

Målet er enkelt sagt å sikre at også barn i familier som sliter økonomisk, skal kunne være med på idrettsaktiviteter.

– Pengene kan brukes til å gi lavere kontigent eller kanskje sikre sportsutstyr til de som trenger det, sier Kristin Stølen, leder i Askøy idrettsråd.

Ifølge en oversikt fra regjeringen, er det 456 barn på Askøy som lever i familier med vedvarende lavinntekt.