– Jeg tok et vater og la det ned i veibanen. Det er 50 millimeter slitasje i hjulsporene. Det er over det det skal være, sier Berntsen.

Strekningen han snakker om går mellom innkjørselen til Lønvarden og innkjørselen til Flagget på Follesevegen. Her er det hjulspor i begge felt. Ifølge Trafikksikkerhetshåndboken skal det ikke være over 25 millimeter spordybde i en vei med en årsdøgntrafikk på inntil 5.000 biler.

– Det er folk både fra Hetlevik, Marikoven og Follese som kjører forbi her flere ganger om dagen. Det er vel nærmere 5.000 biler. Det er nok kostbart, men vi betaler nok bompenger og årsavgifter til at vi skal kunne ha en god veistandard her. Vi trenger ikke å risikere en stygg ulykke her på grunn av veistandarden, sier Berntsen.

Her har Rune Berntsen målt slitasjen i veibanen. Målt fra vateret og ned måler slitasjen 50 millimeter. Foto: Privat

Farlig for syklister også

På veistrekningen er det 50-sone. Men Berntsen forteller at mange av bilistene kjører over denne grensen. Han mener hjulsporene lager trafikkfarlige situasjoner.

– Det er ikke bare erfarne bilister i trafikken. Jeg har selv to som øvelseskjører. Det er sykkel og gangsti her, men syklistene sykler i veien. Når bilene skal kjøre forbi syklistene, begynner de å vingle og det kan komme biler imot. Det er vel bare et tidsspørsmål før det smeller, sier Berntsen.

Han forteller at det ofte er utfordringer på veien vinterstid, spesielt opp bakken like før Flagget.

– Hver vinter legger det seg is i hjulsporene. Brøyteskjæret går ikke nedi. Om det kommer snø, er det garantert problemer i den bakken opptil flere ganger i uken.

Ned denne bakken er det fire vannspor. Det er her hjulsporene går. Foto: Hilde Olsen Aalvik

– Vi har den på listen

Berntsen har vært i kontakt med fylkeskommunen.

– Det kommer klart og tydelig frem at det er økonomi som kommer fremfor sikkerhet.

Byggeleder for asfalt i Statens vegvesen, Tore Pedersen, sier at det er mange slike veier som Berntsen beskriver.

– Vi har ikke penger til å gjøre noe med alle. Men vi har den på listen og vet om den, så vi følger med, sier Pedersen.