Dyrere bomring - men veiprosjekter kan likevel ryke