Kent-Håvard ser på jobben sin som svært meningsfull. Men erkjenner at dagene er veldig travle