Her kan du få oversikt over alle hyttesalgene på askøy i fjor. Du finner både kjøper, selger og pris.

Klikk deg rundt, zoom inn og ut og få opplysninger om hvert enkelt salg. Opplysningene er hentet fra offentlige og åpne register over eiendomsoverdragelser.

Til sammen ble det brukt 60,5 millioner kroner på totalt 76 fritidseiendommer i 2023. Mange av hyttene gikk i arv, og er dermed registert med null kroner i salgssum.

Vil du lese mer om eiendomshandler på Askøy? Klikk deg inn på denne samlesiden!

* Har du tips fra Askøy om boligmarkedet, boligpolitikk, arkitektur eller interiør? Send oss et ord på e-post. Har du foto, så send det gjerne med!

Også i tabellen under kan du se alle fritidseiendommene som ble solgt på Askøy i fjor. Tabellen er tilpasset for lesing på mobil: