Fiskar på Herdla oppdaga plutseleg at han stod på ein gravstein