2021 ble nok et rekordår, men kundene vil ha flere butikker