Næringslivet skriker etter mer strøm. Nå har de fått tillatelse til å bygge