Fylkeskommunen har kjøpt eiendom til nærmere seks millioner kroner