Fjernar gangfeltet fordi dei meiner det er trafikkfarleg

– Me har fått fleire meldingar om at det er trafikkfarleg situasjon ved gangfeltet, då det har lagt i eit område utan veglys.

Det seier rådgjevar Kathrine Mari Njåstad Blaaflat i Vestland fylkeskommune.

Gangfeltet (fotgjengarovergangen) er på Erdalsvegen, like vest for innkøyringa til næringsområdet i Storebotn.

Les hele saken med abonnement